TERUG

Actueel


Aankondiging van het nieuwe seizoen
   (02-09-2018)

Beste Bridger,

 Veel bridgers van VVGA hebben de afgelopen zomer heerlijk gebridged zowel op dinsdag- als donderdagavond. We kijken terug op gezellige bridgeavonden met als uitschieter het bridgetoernooi tijdens het Open Tennis Toernooi in juli.

1 oktober begint weer het nieuw bridge-seizoen bij VVGA. Het hoogseizoen loopt van 1 oktober 2018 t/m mei 2019. In de zomer bridgen we natuurlijk ookj maar wat meer relaxed.

De meeste zaken blijven hetzelfde als voorgaande jaren. Er zijn ook een paar wijzigingen.

We zetten alles weer even voor je op een rij.

 1. Contributie VVGA Bridge: de contributie is dit jaar niet verhoogd. Bridgeleden betalen € 40.00 per jaar en Tennis en/of Voetbal leden van VVGA betalen € 20.00 contributie per jaar. Wil je blijven bridgen bij VVGA maak dan voor 1 okt 2017 de contributie over op rekening NL 98 INGB 000 506 72 82 van VVGA o.v.v. Bridge 2018-2019. Let op: mensen die namens VVGA ook lid zijn van de NBB betalen nog eens 22,00 extra.

  Is je contributie niet voldaan voor 15 okt 2018, dan krijg je een aanmaning. Wordt hierop niet voor 1 november gereageerd met een betaling dan nemen we aan dat je geen lid van VVGA-bridge meer wilt zijn.

 2. Registratie als VVGA lid: alle bridgers van VVGA dienen zich als lid te registreren. Registratie is eenmalig en kosteloos en kan via het aanmeldingsformulier op het tabblad Bridge van de VVGA website. Je krijgt dan een username/password waarmee je in kunt loggen op onze website en b.v. contactgegevens van je mede-bridgers kunt raadplegen.

  Bent u al lid van VVGA, hetzij als tennissers, voetballers of bridgers dan is geen verdere registratie vereist.

  Bridgers van de beginnersgroep die na het eerste kwartaal willen blijven bridgen bij VVGA betalen voor de resterende maanden van het jaar € 10.00 contributie en moeten zich, zo nodig, registreren als lid van VVGA.

 3. Opzeggen van lidmaatschap: mocht je GEEN lid meer willen / kunnen zijn van VVGA Bridge laat het ons weten. Dit kan via mail (bridge@vvga.nl).
 4. Speelavonden: we hebben onze clubavonden op dinsdag- en donderdagavond, aanvangstijd is 19.45 uur. We stellen het zeer op prijs als de spelers 10 min. eerder komen om de paren en de lijnen samen te kunnen stellen. We kunnen dan echt om 19.45 beginnen met bridgen.
 5. Bardiensten: gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april wordt er op de donderdagavonden een betaalde bardienst ingehuurd door de Bar Commissie van VVGA. Hiervoor betaalt de Afdeling bridge. Op dinsdagavonden willen we de bar zelf bedienen en de kantine na afloop van de bridgeavond sluiten. Mensen die op dinsdag avond wel eens een bardienst willen doen kunnen zich melden bij Laura de Vroom (ldevroom@xs4all.nl). Laura zal aan de hand van de aanmeldingen een rooster opstellen.
 6. Sluiten: gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april is Frans Borm op dinsdagavond de vaste sluiter van de kantine Het gehele jaar wordt er op donderdagavond gesloten door sluiters die we uit onze eigen kring werven. Bij deze een oproep aan mensen die zo af en toe (eens in de 3 a 4 weken) willen sluiten. U krijgt een uitgebreide instructie en begeleiding over het hoe en wat.
 7. Lessen: er wordt weer gestart met een beginnersgroep en een cursus voor gevorderden onder leiding van Ed Lommerse. Zie ook voor meer informatie elders op de website.
 8. Clinic’s: in de wintermaanden zullen weer een aantal clinic's gegeven worden. Data en onderwerp zullen t.z.t. bekend gemaakt worden. Het kost per persoon per avond € 3,75. contant te voldoen op de avond dat de clinic wordt gegeven.
 9. Speciale bridgeavonden: in de december is de gebruikelijke Kerstdrive en aan het eind van het seizoen de slotdrive zowel voor de dinsdag- als de donderdagavond.
 10. Belangstelling: VVGA biedt niet-leden altijd de gelegenheid een paar keer gratis mee te bridgen op de clubavonden om de sfeer te proeven. Na twee keer wordt gevraagd lid te worden van VVGA bridge of per bridgeavond € 2.50 te betalen. Mensen kunnen maar een seizoen van deze optie gebruik maken.
 11. Competitie Bridge: 4 teams gaan meedoen aan de districtscompetitie viertallen bridge. Meer hierover lees je op onze website.
 12. Lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond: wil je als VVGA bridger lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) worden, dan kan dat via VVGA bridge voor € 22,00 (rechtstreeks bij NBB kost het € 25, -). Hiervoor krijg je het Bridgeblad en heb je toegang tot veel informatie van de Bridge Bond. Het lidmaatschap van de Bridge Bond is een voorwaarde om namens VVGA competitie te kunnen spelen.
 13. Overzicht van activiteiten: een "rooster" van de activiteiten die we komend jaar weer organiseren is ook te vinden om onze website: in het linkermenu, onder "Activiteiten/Jaarkalender".

Meer info is deels elders op deze site vinden of neem anders contact met iemand van de bridge-cie (mail: bridge@vvga.nl) of mij (06-49646268 / sjefvanderpas@ziggo.nl)

Overzicht Contributie

 

Exclusief Lidmaatschap van de Ned. Bridge Bond

Inclusief Lidmaatschap Ned. Bridge Bond

Bridgeleden

€ 40.00

€ 62.00

Combi Leden Voetbal / Tennis

€ 20.00

€ 42.00

Ere Leden VVGA

Geen

€ 22.00 alleen voor NBB

Beginnende bridgers

Vanaf 1 jan.2018 € 10.00

 

Met vriendelijke groet,

Bridge Commissie VVGA

TERUG TOP

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...