Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van VVGA valt samen met het kalenderjaar. Zorg er voor dat je je lidmaatschap voor 1 december opzegt om te voorkomen dat je voor het volgende kalenderjaar toch contributie moet betalen.

De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen per email of op verzoek per post.

Vermeld bij het opzeggen:

- Achternaam
- Voornaam
- KNLTB nummer (staat op de KNLTB ledenpas)
- Datum van beëindiging, d.w.z. einde contributiejaar (31 december), per direct of een andere datum.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet per email of per post:

Ledenadministratie VVGA tennis
p/a Paul van Deudekom, Hermelijnvlinder 139, 1113 LD Diemen

Het emailadres van de ledenadministratie is:

-- Geen vermeldingen --

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...