Pasfoto spelerspas

Voor de spelerspas is een digitale pasfoto nodig. Bij de jeugd moet deze eens in de vijf jaar vervangen worden, bij de senioren eens in de tien jaar. Bestaande leden kunnen indien gewenst een nieuwe pasfoto inleveren voor de spelerspas voor het daarop volgende tennisjaar.

Foto's kunnen worden gemaild naar . Vermeld wel duidelijk je naam en eventueel je bondsnummer in het mailtje.

Voorwaarden pasfoto 

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Bij voorkeur een bestand aanleveren van het type JPG met grootte van ongeveer 100-300kb.

-- Geen vermeldingen --

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...