TERUG

Contributie

Bij VVGA spelen jeugdleden (tot 18 jaar), jong volwassenleden (18 tot 23 jaar) en senioren (23 jaar en ouder). Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk slapend lid te worden. Nieuwe leden betalen naast hun contributie eenmalig inschrijfgeld. Als je lid bent van VVGA-tennis, ben je ook lid van de KNLTB. VVGA heeft sinds 2018 een daglidmaatschap voor nieuwe leden: het tarief hiervan is 150 euro. In de maanden juli en augustus (met uitzondering van week 14 t/m 22 juli) kunnen nieuwe leden kennismaken met VVGA voor 70 euro. 

Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd aan de vereniging. Deze moet worden voldaan voor 16 maart van het verenigingsjaar.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen 12 uur bardiensten te vervullen. Lees meer..

 2018  Contributie  in % Inschrijfgeld 
 Senior (geboren t/m 1994)  € 214  100  € 30
 Jong volwassen (geboren in 1995 t/m 1999)   € 171,20  80  € 30
 Jeugd (geboren in 2001 t/m 2010)  € 107  50

 € 15

 Pups (geboren in 2011, 2012 of 2013)  € 53,50  25  € 15
 Slapend  € 30  

 n.v.t.

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar de 18 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Jong volwassenleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar de 18 jarige leeftijd hebben bereikt en nog niet de 23 jarige leeftijd.

Seniorleden: leden die op de 31 december van het verenigingsjaar de 23 jarige leeftijd hebben bereikt.

Ondersteunende leden:
 leden die in de vereniging geen speelrecht hebben, maar die de vereniging op een of andere manier steunen.

Wachtlijst
Het maximaal aantal leden bedraagt 650 leden: 500 senioren en 150 junioren. Er is momenteel géén wachtlijst! 

Slapende leden
Leden kunnen zich vóór 1 december 'slapend' laten maken. Zij worden dan tijdelijk uitgeschreven als lid (hebben dus geen speelrecht), betalen geen contributie en hebben geen bardienst verplichting. Bij toelating hebben slapende leden voorrang op de personen van de wachtlijst en betalen geen inschrijfgeld.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (dokterverklaring e.d.).

TERUG TOP

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...