TERUG

Beeindiging lidmaatschap

Het bridgelidmaatschap van VVGA valt samen met het seizoenjaar dat op 1 oktober begint en door loopt tot eind september volgend jaar. Zorg er voor dat je je lidmaatschap voor 30 september opzegt om te voorkomen dat je voor het volgende kalenderjaar toch contributie moet betalen.

De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen per email of op verzoek per post.

Vermeld bij het opzeggen:

- Achternaam
- Voornaam
- Datum van beëindiging, d.w.z. einde contributiejaar (30 september), per direct of een andere datum.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet per email:


Het emailadres van de ledenadministratie is:

TERUG TOP

Adres
Wembleylaan 5
1098 WG Amsterdam
tel. 020-4688750
info@vvga.nl
Informatie over
Tennis
Voetbal
Bridge
   Fans van VVGA
   VVGA Open Toernooi
   Twitter
© Copyright 2014 Tennisvereniging VVGA Amsterdam

Ogenblik a.u.b. ...