Piet Melchers

Piet (P.U.) Melchers werd lid in 1928. Hij werd erelid in 1959 omdat hij 25 jaar lid was van het hoofdbestuur van VVGA. .

1934 - 1940    2de secretaris

1940 - 1956    Secretaris

1947 - 1959    Redacteur

1956 - 1959    Commissaris

Ereleden Overzicht