Piet Maas

Piet Maas werd in 1973 erelid.

Piet Maas werd in maart 1932 lid van de Schaakafdeling van VVGA. Maart 1948 werd de toneelafdeling opgericht en stapte hij daarnaar over. In 1964 werd hij secretaris in het Hoofdbestuur en nadat hij dit 3 jaar op uitstekende wijze had gedaan, werd hij in 1967 benoemd tot penningmeester in hetzelfde Hoofdbestuur.  Dat heeft hij 8 jaar gedaan tot 1975.

Ereleden Overzicht