Chris Gyzelaar

Chris is erelid geworden in 1982.

Hij zat van 1957 tot 1963 in het Hoofdbestuur als vice-voorzitter. Hij was van de afdeling bridge.

Hieronder een foto van het hoofdbestuur uit 1963, met staande tweede van links Chris Gijzelaar.

En nog een foto uit 1963 bij het 50 jarig jubileum van VVGA.

Ereleden Overzicht