Aangepaste Financiële Stukken 2021 - update

De nieuwe financiële stukken (Jaarrekening 2021 met toelichting, Balans en exploitatie en Grootboekrekening) zijn gereed en - na inloggen - te vinden in dit artikel HIER.

UPDATE 28-6-2022: 

De meeting met de toelichting op de aangepaste financiële stukken is verplaatst naar woensdag 6 juli, 20:00 uur, in de kantine bij VVGA! 

Afgesproken in de ALV van 30 maart 2022 is dat de toen gepresenteerde financiële stukken (jaarrekening met toelichting) zouden worden aangepast en na goedkeuring door de Kascommissie met de leden zouden worden gedeeld. 

Je kunt je als lid voor de sessie van 6 juli aanmelden door een mail te sturen naar Bestuur@VVGA.nl . 

 

Nieuws Overzicht