Theo Breidenbach overleden

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de heer

Theo Breidenbach

Namens de VVGA betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Julius Benning – voorzitter
Ronald Koster - secretaris

Nieuws Overzicht