Carola Muller van Moppes overleden

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van mevrouw

Carola Muller van Moppes

Namens de VVGA betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Julius Benning – voorzitter
Ronald Koster - secretaris

Nieuws overzicht