Uitslag enquête

Enige tijd geleden is er een enquête afgenomen onder de bridgeleden, waarop massaal is gereageerd, dat is verheugend. Hier vind je de uitslag van de enquête.

Via de vragen hieronder wil de bridgecommissie achterhalen hoe de leden denken over de voorzieningen, over de opleiding tot clubspeler en over enkele nieuwe wedstrijdactiviteiten. Verder vraagt ze tips en steun voor de organisatie.

1. VOORZIENINGEN
1.1  In de herfst en in de winter gebruiken we de kantine als les- en wedstrijdruimte. Heb je daarover een opmerking, tip en/of wens?
               
65 % vindt het een prima ruimte
               
Opmerkingen: voor een enkeling te koud, voor een ander te warm en benauwd, een andere avond zonder les van Ed geeft meer ruimte.

 1.2. In de zomer gebruiken we de kantine samen met de tennissers en incidenteel met de voetballers. We mogen maximaal 8 tafels bezetten. Wat vind je van de samenwerking  met tennis en voetbal?
               
66 % vindt de samenwerking goed
               
Als hinderlijk wordt door sommigen ervaren: kabaal( ook van tv), bazig gedrag van sommige tennissers, maximum aan tafels.

1.3. Heb je een opmerking over het meubilair?
               
68 % is oké met meubilair ( zeker sinds tennisballen onder de stoelpoten)
               
enkele opmerkingen: tafels aan de kleine kant, zithoek neemt te veel plaats in, statafels met barkrukken zou leuke afwisseling zijn.

 1.4. Zou je iets willen toevoegen aan het bar-en/of keukenassortiment.
               
nee 87,5 %
               
enkeling maakt gewag van Rivella en meer wijnkeuze.

 1.5. heb je een opmerking over het bridgemateriaal?
               
ruim 55 % vindt het oké zo.
               
28 % wil nieuwe bridgekastjes.
               
oude stokken moeten vaker vernieuwd worden.

VVGA heeft een site met een bridgegedeelte waarop leden kunnen inloggen.

1.6. Kijk je wel eens op de site?
               
ja 43 %
               
nee ( of lukt niet) 52 %

 1.7. Heb je een wens en/of opmerking omtrent de site?
               
68 % vindt het oké zo.
               
opmerkingen/tips: inloggen lukt, uitslagen niet; zet er leuke verhalen op.

 2. OPLEIDING.

Bij VVGA kun je leren bridgen en daarna meespelen op de clubavond. Dat gaat in drie stappen.
1. Eerst volg je een beginnerscursus, het eerste deel voor de kerst, het tweede deel erna.
2. Bij bridge-onder-begeleiding herhaal je de stof en leer je de thema’s in de praktijk toe te passen.
3. Op de dinsdag kun je instromen bij de drive. Per ronde mag je één spel minder spelen.

2.1. Als je van de BOB-groep naar de clubdrive bent gegaan, hoe vind je dat de overgang verlopen is?
               
Het ging soepel: 36 %
               
Het voldeed: 27 %
               
Het was zwaar: 20 % ( maar met B-lijn lichter, hulp van ervaren bridger welkom)

 2.2. Als je de eerste instroom van bobbers op je clubdrive hebt meegemaakt, wat vond je daarvan?
               
Nvt 44 %
               
Ruim 62 % is tevreden. Opmerkingen: op dinsdag oké, donderdag te hoog tempo; stel ze op hun gemak.

 2.3. Er is op dinsdag 4 keer een thema-avond (clinic). Hoe sta je daar tegenover?
               
positief 68 %
               
verhinderd 16 %
               
liever drive: 10 %
               
amen 10 %.

 Wie lid is van de NBB krijgt 11 maanden per jaar het bridgeblad met toelichting bij spelsituaties, bespreking van conventies en oefenmateriaal. Via VVGA kost het lidmaatschap € 23,- per jaar. Je kunt dan ook aan NBB-wedstrijden meedoen, zoals de viertallencompetitie in het district Amsterdam.

2.4. Zou je lid van de NBB willen worden?
               
66 % is al lid
               
14 % ja
               
19 % nee/misschien.

 2.5. Na een clubavond kun je de lastige spelsituaties met partner en anderen bespreken. Om de analyse te ondersteunen gebruiken veel clubs voorgesorteerde spellen. Na de drive is een a4-tje met de zitsels voor de deelnemers beschikbaar en de spelverdelingen komen ook op de website van de club te staan. Het voorsorteren brengt kosten met zich mee waardoor de basiscontributie met € 5,- zal toenemen.
               
 Ik wil graag met voorgesorteerde spellen spelen: 66,5 %
               
Nee: 14 %
               
Geen mening: 19 %.

 3.ACTIVITEITEN.

Na afloop van de externe viertallencompetitie spelen we intern een viertallencompetitie om het kampioenschap van VVGA. In 2019 hebben de deelnemers zich per viertal aangemeld. In 2020 meldden zich paren aan, waarna de leiding via gewogen loting de viertallen samenstelde.

3.1. Welke manier van aanmelden heeft je voorkeur?
               
per viertal 5% 
               
per gewogen loting: 31,50 %
               
geen mening/alles best: 47 %

 Op een clubavond spelen we een parenwedstrijd. Je resultaat op een spel hangt dan af van het aantal paren dat hoger of lager scoort. Het verschil in de scores speelt geen rol. Een andere wedstrijdvorm is de butlerwedstrijd. Je resultaat op een spel hangt er dan vanaf hoeveel je score verschilt met de gemiddelde score. Hoe groter het verschil, hoe gewichtiger het resultaat.

3.2. Wat vind je ervan als we tussen juli en september butler gaan spelen op de clubavond?
               
63 % is voor ( zeker las proef)
               
voor 16 % mag het vaker 
               
16 % is tegen.

 4.ORGANISATIE.

De bridgeafdeling is onderdeel van sportvereniging VVGA. Het bestuur van VVGA heeft de bridgecommissie aangesteld om het bridgen bij VVGA te regelen. De bridgeleden hebben in een huishoudelijk reglement een groot deel van de gang van zaken vastgelegd. Er zijn zes organisatorische groepen bij de bridgeafdeling betrokken. 

De bridgecommissie regelt in overleg met het VVGA-bestuur algemene zaken zoals kantinebezetting, financiën, en ledenadministratie. Ze bepaalt welke wedstijdactiviteiten ondernomen worden. 
4.1. Heb je een tip voor de bridgecommissie?
            
Laat je zien, bijv. op de 1e zomeravondzitting; nieuwe dingen organiseren; blijf leden betrekken.

De spelleiders regelen de clubdrives. Elke clubavond heeft één spelleider de zeggenschap over de drive(s). De spelleider voert de deelnemende paren in op de wedstrijdcomputer, bepaalt het loopschema, regelt het wisselen maakt de uitslag bekend, stuurt hem naar de deelnemers en zet op de site van VVGA. De spelleider kan taken delegeren.
4.2. Heb je een verzoek aan de spelleiders of een opmerking?
               
bondscursus voor spelleiders; complimenten; één kapitein op het schip; bij aanmelding meteen een paarnummer geven; zo mogelijk 2 lijnen; hulp entameren.

 De IT-groep zorgt voor de hard- en software van de wedstrijdcomputer en van het bridgegedeelte op de VVGA-site. De groep kan versterking goed gebruiken.
4.3. Als je over de vaardigheid beschikt, zou je dan willen helpen?
               
nvt: 62 %
               
bereid te helpen: ruim 30 %.

De TC regelt de deelname van VVGA-teams aan de districtscompetitie en aan het bekertoernooi van de NBB. De gang van zaken omtrent de externe competitie is vastgelegd in het competitiereglement. Een bekerreglement wordt voorgelegd aan de komende bridgeledenvergadering. 
4.4. Heb je een tip voor de TC?
               
gedetailleerd overzicht van de captainzaken; een bridgeklok op donderdag.

 De sluiters hebben de zeggenschap over het gebruik van de speelruimte en de kantinevoorzieningen. Elke avond is er één aanwezig. De sluiter regelt dat de speelruimte en de keuken schoon worden gemaakt voor de volgende dag en sluit bij vertrek de kantine en het terrein af. Gedurende het hele jaar heeft één van de bridgesluiters dienst op donderdag. Van half september t/m maart sluit een bridger op dinsdag. De groep kan versterking goed  gebruiken. Omdat het laat wordt, zijn gepensioneerden het meest geschikt
4.5. Zou je sluiter willen worden?
               
nee: ruim 64 %.
               
één lid zegt toe en een ander wil eerst meer info voor hij/zij toehapt. 

 De barvrijwilligers doen bardienst op dinsdagavond in de periode van half september t/m maart. Dankzij hen blijven de contributie en prijzen laag. Een vrijwilliger doet één bardienst voor kerst en één erna.
4.6. Zou je barvrijwilliger willen worden?
               
nee: 76,5 %
               
ja: 2 personen
               
misschien: 2 personen.

 ALGEMEEN.

5.1. Heb je een aanvullende wens of opmerking?
               
volwaardig lidmaatschap van NBB; aan het eind van de avond tafel opruimen; veel hulde aan de vrijwilligers; geen geneuzel, groeien!; meer begeleiding.

Evenementen Overzicht