Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.

Mail dit uiterlijk in november voor tennis en uiterlijk in juni voor voetbal en bridge aan ledenadministratie@vvga.nl.

Beantwoord daarbij graag de volgende vragen:
- Wat is de reden van de opzegging?
- Welke waardering geef je VVGA op een schaal van 1 tot 10?
- Wat ging er goed?
- Wat kan er beter?