Piet Besanger

Uit het blad 50 jaar V.V.G.A uit 1963:  

In 1925 was Piet Besanger secretaris van VVGA. Hij stond aan de basis van de oprichting van de honkbaltak van VVGA op 1 juni 1924; zelf speelde hij ook honkbal.

VVGA Honkbal ging op 1 januari 1966 verder als Honkbal Vereniging Giants Amsterdam (H.V.G.A.) en is later opgegaan in TIW-Survivors (TIW betekent Trainen Is Winnen) in Diemen. In 2021 is TIW-Survivors verhuisd van Diemen naar Sportpark Middenmeer in Amsterdam Oost. Weer terug in de buurt van het oude honk!

Verder initieerde Piet Besanger ook het clubblad V.V.G.A.-Nieuws en daar was hij vanaf de start op 6 januari 1926 redacteur. Het blad werd getypt en gehectografeerd (!), later werd met een handcyclostyle (!) gewerkt, nog later met een stencilmachine en daarna werd er een drukker ingeschakeld. In september 1931 was hij redacteur af, maar van 1935 tot 1939 was hij weer redacteur.

Ook bij voetbal, tennis en bridge vervulde hij bestuurstaken. Zie de lijst hieronder. 

 Hij was 8 jaar lang secretaris, en was daarna van 1933 tot 1938 voorzitter van VVGA .

Hij was een bekwaam debater, een kundig leider, ad-rem en slagvaardig.

Tijdens de ALV op 20 september 1932 werd hij benoemd tot erelid wegens zijn bijzondere verdienste als secretaris en redacteur. 

Na de oorlog zat hij in de opbouw-commissie van VVGA en op zijn initiatief hebben New-Yorkse collega's sportmateriaal aan VVGA beschikbaar gesteld. 

In september 1947 werd hij benoemd tot erevoorzitter. 

Maart 1962 is hij overleden.

 

 

Hij was een man die veel op zich nam, getuige deze lijst van zijn loopbaan:  

 

Ereleden Overzicht