Reglement en hoe schrijf je in voor bardiensten

Vanaf 29 juni is de inschrijving voor de bardiensten open.

Bardiensten in 2020

·      Ieder lid moet in dit seizoen 7 uren bardienst draaien. Dagleden (leden uit 2018 en 2019) draaien 3,5 uur.

·      Leden die 18 jaar worden in 2020, gaan bardiensten doen.

·      Leden die 55 jaar worden in 2020 hoeven geen bardiensten te draaien, maar mogen zich nog wel inschrijven voor bardiensten. Vooral in het zomerseizoen help je de club daarmee. Je kunt je naam en eventuele keuzes doorgeven aan bar@vvga.nl

·      Leden die als vrijwilliger actief zijn binnen de club kunnen vrijstelling van bardiensten (geheel of gedeeltelijk) krijgen.

·      Leden die vanaf 2018 lid zijn, mogen hun bardiensten afkopen (betalen vóór 12 juli).

·      Leden die in 2019 of later lid zijn geworden, mogen niet afkopen en moeten hun bardiensten zelf draaien. Deze maatregel is ingesteld, zodat nieuwe leden de vereniging beter leren kennen.

·      Leden mogen maximaal twee diensten per dag draaien.

·      Voor bardiensten waarvoor je je hebt aangemeld, kun je je niet afmelden. Wees dan ook zeker dat je kan voor dat je de bardienst selecteert!

·      Het schema is zo gemaakt dat het eigenlijk niet mogelijk is “vergeten” bardiensten in te halen. Mocht je zonder goede reden niet op komen dagen voor je bardienst rekenen we daarvoor 20 euro per uur.

 

Op de inschrijvingssite kun je niet meer zien welke evenementen tijdens je bardienst plaatsvinden. Hou dus zelf rekening met de drukte van de bardienst en raadpleeg hiervoor de jaarkalender.

 

AFKOPEN BARDIENST
Ben je vanaf 2018 of eerder lid? Dan kun je je bardiensten afkopen.

Het tarief voor de afkoop van bardiensten: € 13 per uur. Maak het bedrag voor afkoop over op NL98 INGB 0005 0672 82 t.n.v. VVGA tennis. Vermeld voor wie je afkoopt, met het lidnummer en het aantal uren.   

Als je tijdens het seizoen (d.w.z. na 12 juli 2020) besluit om je bardienst door (betaalde) invallers te laten doen, kost dit € 15,00 per uur.

De afkoop van je bardiensten moet ook betaald zijn vóór 12 juli!

 

VERVANGING EN NIET OP KOMEN DAGEN
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn bardiensten. Barcommissie en bestuur zijn je erkentelijk als je zelf een vervanger regelt voor je bardienst. Als je – om wat voor reden ook – besluit om je bardiensten door iemand anders te laten doen, meld dit dan altijd aan 
bar@vvga.nl

Let wel: ALLEEN EEN ANDER LID VAN VVGA (16 jaar of ouder) MAG JE BARDIENST OVERNEMEN!    
 
Als je niet komt opdagen voor je bardienst, zonder goede reden, dan brengen we dit in rekening. Het boetetarief bedraagt € 20,00 per uur.

 

INSCHRIJVEN
Log op de VVGA-website in met je bij ons bekende e-mailadres, of met je VVGA-lidnummer. Vraag eventueel een nieuw wachtwoord aan (klik naast het top-menu op het hoofdje, en vervolgens op 'opvragen?')

Controleer na het inloggen je e-mailadres bij je gegevens ('Persoonlijke gegevens'), je kunt daar voortaan ook mee inloggen en verder stuurt het systeem je reminders voor je ingeplande diensten. Op het gegevensscherm kun je ook je wachtwoord/inlogcode wijzigen.

·      Ga in het Tennis-menu naar Bardiensten, en vervolgens Inschrijven.

·      Je ziet nu, per maand, een overzicht van alle diensten. Ook zie je op welke data al ingeschreven is. Door op 'Open diensten' te klikken verklein je het overzicht. Door op 'Mijn diensten' te klikken zie je alleen de door jouw geselecteerde diensten van die maand.

·      Naast ‘Open diensten’ staat de link 'Inschrijven'. Klik hierop als je je voor die dienst wilt inschrijven. Er komt een klein scherm naar voren, waarin je je inschrijving kunt bevestigen.

·      Schrijf je liefst al voor 1 juli 2020 in, zodat we de kantine weer zo soepel mogelijk kunnen openen. Uiterlijk 5 juli hopen we al jullie ingevulde bardiensten binnen te hebben.

·      Aangezien de Belastingdienst de regels voor inhuur van leden heeft gewijzigd, vragen we iedereen zo min mogelijk af te kopen en zo nodig zelf vervanging te regelen.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar bar@vvga.nl

 

 

Protocol voor het draaien van bardiensten

 

(Horeca) Richtlijnen

·      1,5 meter afstand houden

·      Beperkt aantal zitplaatsen in kantine

·      Terras maximaal in gebruik, mits 1,5 meter afstand

·      Opvolging looproutes

·      Geen barkrukken

·      Handen regelmatig wassen

 

Barpersoneel

·      Zo min mogelijk contact met uitgeleverde producten

·      Regelmatig handen wassen

·      Regelmatig Pinautomaat desinfecteren

·      VVGA werkt tijdelijk met disposables (Karton, plastic en papier)

·      Het goed schoonmaken van machines bij openen en sluiten

·      Handschoenen en mondkapjes aanwezig achter de bar

·      Alle flesproducten uitschenken, met uitzondering van wegwerpflessen; Sol, Brouwerij ‘t ij en Lagunitas

·      Schoonmaker desinfecteert elke ochtend tafels en stoelen, bar en keuken

 

Taken

·      Terras schoonmaken en leden wijzen op glasbak en afvalcontainers

·      Stoelen niet op de tafels ivm desinfecteren tafels

·      Tafels en stoelen niet verplaatsen!

·      Toezien op opvolging looproutes

·      Aanwijzingen opvolgen van opener/sluiter

 

Pointers

·      Terrasvergunning tot 23.30 uur

·      Beperkt aantal bezoekers toegestaan in de kantine

·      Voor terras geldt; 1,5 meter afstand ook aan de tafels.

·      Aangezien VVGA tijdelijk met veel disposables werkt is het zaak om de prullenbakken en glasbak regelmatig te legen en in de container te deponeren