Contributie

Bij VVGA spelen jeugdleden (tot 18 jaar), jong volwassen leden (18 tot en met 25 jaar) en senioren (23 jaar en ouder). Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk slapend lid te worden. Nieuwe leden betalen naast hun contributie eenmalig inschrijfgeld. Als je lid bent van VVGA-tennis, ben je ook lid van de KNLTB. VVGA heeft sinds 2018 een daglidmaatschap voor nieuwe leden: het tarief hiervan is 140 euro. In de maanden juli en augustus (met uitzondering van week 14 t/m 22 juli) kunnen nieuwe leden kennismaken met VVGA voor slechts 70 euro. 

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA. Deze moet worden voldaan vóór het tennisseizoen start.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen 12 uur bardiensten te vervullen. Lees meer...

 2019  Contributie Inschrijfgeld 
 Senior (geboren in 1993 of eerder)  € 218  € 30
 Jong volwassen (geboren in 1994 t/m 2001)   € 174,50  € 30
 Jeugd (geboren in 2002 t/m 2011)  € 109   

 € 15

 Pups (geboren in 2012, 2013 of 2014)  € 54,50  € 15
 Slapend  € 30

 n.v.t.

Donateurs    minimaal € 25  
Dagleden (9.00 - 17.00 uur), alleen voor nieuwe leden! € 140  
Zomertarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op de 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Ondersteunende leden:
 leden die in de vereniging geen speelrecht hebben, maar die de vereniging op de een of andere manier steunen.

Wachtlijst
Het maximaal aantal leden bedraagt 650 leden: 500 senioren en 150 junioren. Er is momenteel géén wachtlijst! 

Slapende leden
Leden kunnen zich vóór 1 december 'slapend' laten maken. Zij worden dan tijdelijk uitgeschreven als lid (hebben dus geen speelrecht), betalen geen contributie en hebben geen bardienstverplichting. Bij toelating hebben slapende leden voorrang op de personen van de wachtlijst en betalen geen inschrijfgeld.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).