Contributie

Bij VVGA spelen pups (4 tot 8 jaar), jeugdleden (9 tot 18 jaar), jong volwassen leden (18 tot 25 jaar) en senioren (25 jaar en ouder). Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk slapend lid te worden. Nieuwe leden betalen naast hun contributie eenmalig inschrijfgeld. Als je regulier lid bent van VVGA-tennis, ben je ook lid van de KNLTB.

VVGA heeft een doordeweeks daglidmaatschap: het tarief hiervan is 156 Euro.

In de maanden juli en augustus (met uitzondering van de volledige week en weekends van het open toernooi, rond 14 t/m 22 juli) kunnen nieuwe leden kennismaken met VVGA voor slechts 70 euro. 

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen 12 uur bardiensten te vervullen. Lees meer...

 2021 (ongewijzigd)
 Contributie Inschrijfgeld 
 Senior (geboren in 1995 of eerder)  € 222  € 30
 Jong volwassen (geboren in 1996 t/m 2002)   € 178  € 30
 Jeugd (geboren in 2003 t/m 2012)  € 111  € 15
 Pups (geboren in 2013 t/m 2017)  € 56  € 8
 Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 30 / € 20  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (9.00 - 17.00 uur), alleen voor nieuwe leden! € 156  € 30
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

Lid worden kan nog steeds
Het maximaal aantal leden bedraagt 650 leden: 500 senioren en 150 junioren. Er is momenteel nog géén wachtlijst. U kunt direct lid worden.

Lid worden tijdens het seizoen
Leden die vanaf juni lid worden, dragen contributie bij voor het aantal kalendermaanden dat ze lid zijn tot en met oktober. Het tennisseizoen beslaat zeven maanden.

Slapende leden
Leden kunnen zich vóór 1 december 'slapend' laten maken. Zij worden dan tijdelijk uitgeschreven als spelend lid, betalen een sterk verlaagde contributie, hebben geen bardienstverplichting en betalen geen inschrijfgeld bij heractivatie.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Mail dit uiterlijk in november voor tennis en uiterlijk in juni voor voetbal en bridge aan ledenadministratie@vvga.nl. Beantwoord daarbij graag de volgende vragen:
- Wat is de reden van de opzegging?
- Welke waardering geef je VVGA op een schaal van 1 tot 10?
- Wat ging er goed?
- Wat kan er beter?

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.