Gezonde sportomgeving

Het is belangrijk dat mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige en gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken? Waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Het VVGA clubhuis én park zijn sinds 1 april 2021 rookvrij.

VVGA gaat bewust om met alcohol. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Dit en andere zaken komt aan de orde bij de e-training Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA), die iedere barvrijwilliger gevolgd heeft/moet volgen. Zie ook de pagina IVA .