Opzeggen Tennis

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.

Voor Tennis moet dit uiterlijk eind november gemaild worden aan ledenadministratie@vvga.nl .

Beantwoord daarbij graag de volgende vragen:
- Wat is de reden van de opzegging?
- Welke waardering geef je VVGA op een schaal van 1 tot 10?
- Wat ging er goed?
- Wat kan er beter?