Logo VVGA

Contributie Tennis 2024

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA: zelf of via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail; het in de factuur vermelde relatie- en factuurnummer is erg belangrijk voor de juiste automatische verwerking van de betaling. Bij het zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 daarom graag altijd het relatienummer-factuurnummer vermelden (met het streepje tussen de beide nummers). 

Onze senior, dag en jong volwassen leden zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

2024 (2% verhoogd)
 Contributie Inschrijfgeld 
Senior (geboren in 1999 of eerder)  € 235  € 35
Jong volwassenen (geboren in 2000 t/m 2006)   € 188  € 35
Jeugd (geboren in 2007 t/m 2016)  € 115  € 17
Pups (geboren in 2017 t/m 2021)  € 58  € 9
Slapend Senior, Jong Volw/ Jeugd, Pups  € 35 / € 17  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 165  € 35
Jong Volwassen Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 132 € 35
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 82  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 46  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.

Logo VVGA

Contributie Bridge 2024

Lidmaatschap   

VVGA Bridge kent een 2 lidmaatschapsvormen:

  • Single leden: zijn lid als bridger bij VVGA
  • Combi leden: zijn behalve lid als bridger bij VVGA ook lid bij VVGA als tennisser of voetballer-veld 
  • Eenmalig Inschrijfgeld: € 7,00 
Contributie   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. De tarieven voor 2024 zijn:

  • Single lid: € 47,00 per jaar
  • Combi lid: € 24,00 per jaar 
  • NBB-lid: toeslag van € 33,00 per jaar
  • Later in jaar lid worden is naar rato

We innen contributies per automatische incasso, en we sturen vooraf facturen. Zelf overmaken kan op rekeningnummer NL84RABO0139224777 ten name van V.V.G.A. onder vermelding van relatienummer-factuurnummer (het streepje tussen beide nummers is belangrijk) 

Gasten Niet leden zijn ook altijd welkom op een clubdrive op de dinsdagavond of donderdagavond. Bij interesse in een lidmaatschap is het mogelijk twee keer gratis te komen kijken of VVGA wat voor je is. Anders betaal je € 2,50 per avond.
Logo VVGA

Contributie Voetbal 2024

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA: zelf of via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail; het in de factuur vermelde relatie- en factuurnummer is erg belangrijk voor de juiste automatische verwerking van de betaling. Bij het zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 daarom graag altijd het relatienummer-factuurnummer vermelden (met het streepje tussen de beide nummers). 

De contributie voor 2024-2025 is als volgt vastgesteld: 

Voetbal veld  247 €
Voetbal veld, in combinatie met Tennis lidmaatschap  198 €
Voetbal veld Jong Volwassenen 197 €
Voetbal veld invaller 123 €
Voetbal zaal 165 €
Voetbal zaal Jong Volwassenen 132 €
Voetbal zaal Invaller 82 €
Voetbal slapend 25 €
Inschrijfgeld Voetbal 25 €

Jong Volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.