Lid worden

Bij VVGA spelen:

  • pups (4 tot 8 jaar)
  • jeugdleden (9 tot 18 jaar)
  • jong volwassenen (18 tot 25 jaar)
  • senioren (25 jaar en ouder)
  • dagleden ( kunnen tennissen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Als je lid bent van VVGA-tennis, ben je ook lid van de KNLTB.

De contributie staat HIER

Lid worden 
VVGA verwelkomt graag nieuwe jeugd & pups tennisleden. Voor senior en jongvolwassene tennissers geldt dat er een wachtlijst is! Dagleden kunnen wel lid worden. 

Om lid te worden of om op de wachtlijst geplaatst te worden, graag het inschrijfformulier invullen en de ledenadministratie zal dat verwerken. Lid word je voor langere tijd zonder einde. Hieronder staat hoe je kunt opzeggen als je het volgende seizoen geen lid meer wilt zijn.

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet tegen het einde van het verenigingsjaar - en voor tennis is dat uiterlijk in november - gebeuren, door een mail naar de ledenadministratie@vvga.nl te sturen. Vermeld in je mail je persoonsgegevens en de reden Opzegging lidmaatschap Tennis. 

Zie ook de pagina Opzeggen.

 

Lid worden tijdens het seizoen

Leden die vanaf juni lid worden, dragen contributie bij voor het aantal kalendermaanden dat ze lid zijn tot en met oktober. Het tennisseizoen beslaat zeven maanden en loopt van 1 april tot eind oktober. 

Slapende leden

Leden kunnen zich vóór 1 december 'slapend' laten maken. Zij worden dan tijdelijk uitgeschreven als spelend lid, betalen een sterk verlaagde contributie, hebben geen bar- of tuindienstverplichting en betalen geen inschrijfgeld bij heractivatie.

Coulance regeling

Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Dagleden

VVGA heeft een daglidmaatschap: er kan dan van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur getennist worden. Het aantal verplichte bar- of tuindiensten is lager dan bij reguliere leden. 

Kennismaken

In de maanden juli en augustus (met uitzondering van de volledige week en weekends van het Open toernooi in juli) kunnen nieuwe leden kennismaken met VVGA voor 82 euro (jeugd 46 euro). 

Statuten

Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.