Contributie Tennis 2022

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA via automatische incasso en soms nog via ClubCollect. We versturen facturen vooraf per mail. Bij zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 is het vermelden van relatienummer-factuurnummer belangrijk voor de juiste verwerking. 

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

2022 (2% verhoogd)
 Contributie Inschrijfgeld 
Senior (geboren in 1997 of eerder)  € 226  € 30
Jong volwassenen (geboren in 1998 t/m 2004)   € 181  € 30
Jeugd (geboren in 2005 t/m 2014)  € 113  € 15
Pups (geboren in 2015 t/m 2019)  € 57  € 8
Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 30 / € 20  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 158  € 30
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.

Contributie Overzicht