Logo VVGA

Contributie Tennis 2022

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

2022 (2% verhoogd)
 Contributie Inschrijfgeld 
Senior (geboren in 1997 of eerder)  € 226  € 30
Jong volwassenen (geboren in 1998 t/m 2004)   € 181  € 30
Jeugd (geboren in 2005 t/m 2014)  € 113  € 15
Pups (geboren in 2015 t/m 2019)  € 57  € 8
Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 30 / € 20  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 158  € 30
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.

Logo VVGA

Contributie Voetbal 2022

We innen contributies per automatische incasso, eventueel nog via Club Collect en we sturen vooraf facturen.

De contributie voor 2022-2023: 

Lees meer
Logo VVGA

Contributie Bridge 2022

Lidmaatschap   

VVGA Bridge kent een 2 lidmaatschapsvormen:

 • Single leden: zijn lid als bridger bij VVGA
 • Combi leden: zijn behalve lid als bridger bij VVGA ook lid bij VVGA als tennisser of voetballer-veld 
 • Eenmalig Inschrijfgeld: € 6,00 
Contributie   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. De tarieven voor 2022 zijn:

 • Single lid: € 42,-- per jaar
 • Combi lid: € 21,-- per jaar (50% korting)
 • Deelname aan NBB competitie: toeslag van € 28,-- per jaar
 • Later in jaar lid worden is naar rato

We innen contributies per automatische incasso, eventueel nog via Club Collect en we sturen vooraf facturen. Zelf overmaken kan op rekeningnummer NL84RABO0139224777 ten name van V.V.G.A. onder vermelding van afdeling Bridge en het factuurnummer!  

Gasten Niet leden zijn ook altijd welkom op een clubdrive op de dinsdagavond of donderdagavond. Bij interesse in een lidmaatschap is het mogelijk twee keer gratis te komen kijken of VVGA wat voor je is. Anders betaal je € 2,50 per avond.
Logo VVGA

Contributie Bridge 2021

Lidmaatschap   

VVGA Bridge kent een 3-tal lidmaatschapsvormen:

 • Aspirant-leden ofwel beginnende bridgers
 • Single leden: zijn lid als bridger bij VVGA
 • Combi leden: zijn behalve lid als bridger bij VVGA ook lid bij VVGA als tennisser of voetballer
Contributie   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene leden vergadering vastgesteld. De tarieven voor 2021 zijn:

 • Single lid: € 41,-- per jaar
 • Combi lid: € 21,-- per jaar (50% korting)
 • Aspirant lid: Eerste 3 maanden vrijgesteld, daarna € 10,-- voor de resterende maanden van het eerste jaar
 • Deelname aan NBB competitie: toeslag van € 23,-- per jaar
 • Later in jaar lid worden is naar rato

De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Zelf overmaken kan op rekeningnummer NL98INGB0005067282 ten name van V.V.G.A. onder vermelding van afdeling Bridge.   

Gasten Niet leden zijn ook altijd welkom op een clubdrive op de dinsdagavond of donderdagavond. Bij interesse in een lidmaatschap is het mogelijk twee keer gratis te komen kijken of VVGA wat voor jou is. Anders betaal je € 2,50 per avond
Logo VVGA

Contributie Voetbal 2021

De contributie voor 2020-2021 en 2021-2022 is veld €234 en zaal €155. We innen contributies per automatische incasso, eventueel nog via Club Collect en we sturen vooraf facturen.

Logo VVGA

Contributie Tennis 2021

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail.

Onze seniorleden en jong volwassenen zijn verplicht om per tennisseizoen een aantal uur bar- of andere diensten te vervullen. Lees meer...

2021 (ongewijzigd)
 Contributie Inschrijfgeld 
Senior (geboren in 1996 of eerder)  € 222  € 30
Jong volwassenen (geboren in 1997 t/m 2003)   € 178  € 30
Jeugd (geboren in 2004 t/m 2013)  € 111  € 15
Pups (geboren in 2014 t/m 2018)  € 56  € 8
Slapend Senior Jong / Jeugd Pups  € 30 / € 20  
Donateurs    € 25 of meer...  
Dagleden (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) € 156  € 30
Zomerkennismaaktarief (juli en augustus)    € 70  
Zomertarief junioren tot 18 jaar (juli en augustus)    € 40  

Jeugdleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jong volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Seniorleden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar 25 jaar of ouder zijn.

Donateurs:
ondersteunende leden die in de vereniging geen speelrecht hebben. Donateurs steunen de vereniging en wij informeren de donateurs over het wel en wee van de vereniging.

 

Coulance regeling
Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.