Contributie Voetbal 2024

Leden betalen jaarlijks contributie aan VVGA: zelf of via automatische incasso. We versturen facturen vooraf per mail; het in de factuur vermelde relatie- en factuurnummer is erg belangrijk voor de juiste automatische verwerking van de betaling. Bij het zelf betalen op het RABO banknummer NL84RABO0139224777 daarom graag altijd het relatienummer-factuurnummer vermelden (met het streepje tussen de beide nummers). 

De contributie voor 2024-2025 is als volgt vastgesteld: 

Voetbal veld  247 €
Voetbal veld, in combinatie met Tennis lidmaatschap  198 €
Voetbal veld Jong Volwassenen 197 €
Voetbal veld invaller 123 €
Voetbal zaal 165 €
Voetbal zaal Jong Volwassenen 132 €
Voetbal zaal Invaller 82 €
Voetbal slapend 25 €
Inschrijfgeld Voetbal 25 €

Jong Volwassenen leden: leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar zijn.

Contributie Overzicht