Veiligheid

In het clubhuis achter de bar is de EHBO-doos.   

In de hal hangt een AED - Automatische Externe Defibrillator - apparaat. De AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

Iedereen in Nederland mag de AED bedienen als dat nodig is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol inzetten. Een training verhoogt de kans op succes echter aanzienlijk. Een aantal leden heeft de cursus AED gevolgd. 

Reanimatie blijft belangrijk.
De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-op-mondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij hulpverlening. Ga daarom bij een hartstilstand als volgt te werk:

  1. Bel direct 112 voor een ambulance
  2. Start direct met reanimatie
  3. Dien binnen 6 minuten met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toe om het normale hartritme terug te brengen.

Op de website van de Hartstichting wordt helder uitgelegd hoe je moet handelen bij een hartstilstand.