Lidmaatschap

Lid worden

Wij verwelkomen altijd graag nieuwe leden! Er is nog ruimte voor één zondag team. Om lid te worden van VVGA Voetbal dien je het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Ook dien je een recente digitale pasfoto op te sturen naar Kees Gerbrands van de voetbal-ledenadministratie: kees.gerbrands@gmail.com.

Inschrijfformulier klik HIER

Beëindigen lidmaatschap

Een speler die de club wilt verlaten, dient dit vóór 15 juni overschrijving bij het secretariaat aan te vragen. Overschrijving wordt alleen verleend, als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. Als men niet schriftelijk heeft opgezegd vóór 1 juli is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te voldoen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Contributie  

We innen contributies per automatische incasso, eventueel nog via Club Collect en we sturen vooraf facturen.

De contributie voor 2021-2022 is veld €234 en zaal €155. 

Voor de contributie van 2022-2023 ( zoals vastgesteld in de ALV van 30 maart 2022)  zie: HIER

 

 

 

 

 

 

Downloads: