Lidmaatschap

Lid worden

Wij verwelkomen altijd graag nieuwe leden! Er is nog ruimte voor één zondag team. Om lid te worden van VVGA Voetbal dien je het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Ook dien je een recente digitale pasfoto op te sturen naar Kees Gerbrands van de voetbal-ledenadministratie: kees.gerbrands@gmail.com.

Inschrijfformulier klik HIER

Beëindigen lidmaatschap

Een speler die de club wilt verlaten, dient dit vóór 15 juni overschrijving bij het secretariaat aan te vragen. Overschrijving wordt alleen verleend, als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. Als men niet schriftelijk heeft opgezegd vóór 1 juli is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te voldoen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Contributie  

Klik HIER voor de algemene contributiebrief 2019/2020 VVGA Voetbal. De contributie voor 2020-2021 en 2021-2022 is veld €234 en zaal €155. We innen contributies per automatische incasso, eventueel nog via Club Collect en we sturen vooraf facturen.

 

 

 

 

 

 

 

Downloads: