Introduceren niet-leden

Leden kunnen niet-leden introduceren om op VVGA te spelen. De introducé moet worden ingevoerd in het afhangsysteem bij het reserveren van een baan. Introduceren mag alleen op rustige tijden: lees ajb de voorwaarden. De kosten (8,00/5,00 euro) van het introduceren worden achteraf via een factuur geïnd.  

Zowel het reserveren voor de introducé als de betaling voor de introductie speelbeurt worden door het lid gedaan, die de introducé heeft uitgenodigd en die zelf meespeelt.

Introduceren gaat via de Clubapp of via de website 'Online reserveren'.

  • Bij de reservering van de baan, klik bij je naam op "Introducé toevoegen"
  • De introductiebijdrage bedraagt 8,00 euro voor senioren en 5,00 voor jeugd. De betaling gebeurt achteraf. Er wordt een factuur verzonden en deze kan zelf betaald worden of wordt automatisch geïnd.

Voorwaarden:

  1. Er kan worden geïntroduceerd op alle dagen van 9:00 uur tot uiterlijk 17:00 uur, behalve als er een georganiseerde activiteit is ( zie punt 2.). In de zomerperiode, juli en augustus, kan er van 9:00 uur tot sluitingstijd worden geïntroduceerd.
  2. Introduceren is NIET toegestaan tijdens georganiseerde activiteiten (zoals competitie, toss-ochtenden en -avonden, recreantencompetitie, clubkampioenschappen, open toernooi, ouder-kind-toernooi, etc.), ongeacht het aantal banen dat voor een activiteit in gebruik is.
  3. Een lid kan per introductie speelbeurt maximaal één persoon introduceren. 
  4. Per verenigingsjaar mag een lid maximaal vijf (5) keer iemand introduceren (vijf introductie speelbeurten). 
  5. Kosten voor introduceren bedragen voor senioren en dagleden € 8,00 per introductie speelbeurt. Jeugd betaalt € 5,00 per introductie speelbeurt.