Lid worden

Lid worden 
VVGA verwelkomt graag nieuwe tennisleden. Je kunt direct lid worden. Er is géén wachtlijst. Om lid te worden graag het inschrijfformulier invullen en de ledenadministratie zal dat verwerken. 

Bij VVGA spelen:

  • pups (4 tot 8 jaar)
  • jeugdleden (9 tot 18 jaar)
  • jong volwassen leden (18 tot 25 jaar)
  • senioren (25 jaar en ouder)
  • dagleden

Als je regulier lid bent van VVGA-tennis, ben je ook lid van de KNLTB.

De contributie staat HIER

Lid worden tijdens het seizoen

Leden die vanaf juni lid worden, dragen contributie bij voor het aantal kalendermaanden dat ze lid zijn tot en met oktober. Het tennisseizoen beslaat zeven maanden.

Slapende leden

Leden kunnen zich vóór 1 december 'slapend' laten maken. Zij worden dan tijdelijk uitgeschreven als spelend lid, betalen een sterk verlaagde contributie, hebben geen bardienstverplichting en betalen geen inschrijfgeld bij heractivatie.

Coulance regeling

Tennisleden die aan het begin van het seizoen geblesseerd raken kunnen tot 21 april een verzoek indienen om 'slapend' lid te worden. Dit verzoek wordt gehonoreerd tegen overlegging van aantoonbaar bewijs (doktersverklaring e.d.).

Dagleden

VVGA heeft een daglidmaatschap: er kan dan van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur getennist worden. Alleen nieuwe leden kunnen deze lidmaatschapsvorm kiezen.

Kennismaken

In de maanden juli en augustus (met uitzondering van de volledige week en weekends van het open toernooi, rond 14 t/m 22 juli) kunnen nieuwe leden kennismaken met VVGA voor slechts 70 euro. 

Statuten

Op het lidmaatschap zijn de statuten van toepassing. Zie: Statuten.