Periode 1629 - 1726: Buitenplaats met Franse tuin

Het Watergraafs- of Diemermeer werd in 1629 drooggemalen. In 1631 werd het hele gebied in 60 kavels verkocht. Aan de uiteinden van de kavels 51 en 52, aan de noord/oostzijde van de Middenweg en langs de Grote Togtsloot (later heette dat Molenwetering) lag een gebied van 4 morgen 100 roeden (oude oppervlaktematen) groot: daar kwam veel later VVGA terecht.

Maar wat was daar eerder en wie verbleven daar?

In het eerste artikel wordt de tijd beschreven van 1629 - 1726.

 

Lees meer
Logo VVGA

Omzwervingen in de eerste jaren van het bestaan

VVGA is op 24 mei 1913 opgericht als Voetbal Vereniging voor Gemeente Ambtenaren: V.V.G.A. Later, toen er meerdere sporten - zoals bijv. tennis en honkbal - bij VVGA mogelijk werden, stond VVGA voor Vereniging Van Gemeente Ambtenaren ...   

Lees meer
Logo VVGA

De tackle die de eenheid herstelde

VVGA werd op 24 mei 1913 opgericht. In die tijd bestond het ambtelijk apparaat uit twee stromingen, het kantoorpersoneel (Secretariaat & Financiën) en de mensen van Publieke Werken. Publieke Werken was een gemeentelijke dienst die zich bezighield met bouwwerken, bruggen, grondmechanica, riolering, gereedmaken van terreinen, wegen, beplantingen en nog vele andere zaken.

Lees meer