Geschiedenis gebied VVGA

In de volgende artikelen wordt de geschiedenis beschreven van het gebied waar VVGA ligt. 

VVGA ligt in het gebied van het Watergraafs- of Diemermeer, dat in 1629 is drooggemalen. In 1631 werd het nieuwe gebied in 60 kavels verkocht. Aan de uiteinden van de kavels 51 en 52, aan de noord/oostzijde van de Middenweg en langs de Grote Togtsloot (later heette dat Molenwetering) lag een gebied van 4 morgen 100 roeden (oude oppervlaktematen) groot: daar kwam veel later VVGA te liggen.

Het VVGA-gebied wordt in de archieven aangeduid met de oppervlakte, namelijk die 4 morgen en 100 roeden. In de archieven worden geen namen van huizen genoemd. Die namen staan soms wel op oude kaarten. Daar kun je achtereenvolgens de namen Lusthoven, Merenburg en Vredenslust (en deze kunnen allen op meerdere manieren geschreven zijn) tegenkomen op dit gebied.

Soms wordt het VVGA-gebied van 4 morgen 100 roeden verward met het naastgelegen gebied van 3 morgen 300 roeden. In 1814 komen deze 2 gebieden ook in handen komen van één eigenaar. Het hele gebied komt daarna verder bekend te staan onder de naam Voorland. In de periode voor 1814 zijn het 2 aparte gebieden met elk andere eigenaren.

Er wordt in de artikelen beschreven wie er allemaal in bezit is geweest van het gebied waar VVGA nu ligt. En soms ook wat informatie van de eigenaren van het land. Niet altijd zijn de jaartallen precies duidelijk. Dit komt omdat er over een periode wel in het archief wordt aangegeven dat er belasting betaald is voor een gebied van een bepaalde oppervlakte, maar niet per jaar door wie. Er staat dan wel een lijstje bij met alle opeenvolgende belastingbetalers van dat gebied. 

1629 - 1726: Buitenplaats met Franse tuin

1726 - 1813: Hofstede Vredenslust

1784 - 1846: Hofstede Voorland met Engels plantsoen

1813 - 1918: Voorland - Familie Six

Geschiedenis Overzicht