Reglement en hoe schrijf je in voor bardiensten

Vanaf 18 tot 28 maart is de inschrijving voor de bardiensten open.

Bardiensten in 2019

 • Ieder lid moet per seizoen 12 uren bardienst draaien. Dagleden (leden uit 2018 en 2019) draaien 9 uur.
 • Leden die 18 jaar worden in 2019, gaan voor bardiensten doen. Leden die 67 jaar worden in 2019,  mogen zich nog wel inschrijven voor bardiensten. Vooral in het zomerseizoen help je de club daarmee. Je kunt je naam en eventuele keuzes doorgeven aan bar@vvga.nl
 • Leden die als vrijwilliger actief zijn binnen de club kunnen vrijstelling van bardiensten (geheel of gedeeltelijk) krijgen.
 • Leden die vanaf 2017 lid zijn, mogen hun bardiensten afkopen (betalen vóór 28 maart).
 • Leden die in 2018 of later lid zijn geworden, mogen niet afkopen en moeten hun bardiensten zelf draaien. Deze maatregel is                    ingesteld, omdat nieuwe leden zo de vereniging beter leren kennen.
 • Leden mogen  maximaal twee diensten per dag draaien.
 • Voor bardiensten waarvoor je je hebt aangemeld, kun je je ook weer afmelden. Echter, je blijft ervoor verantwoordelijk, totdat       iemand zich voor deze bardienst heeft ingeschreven! Uiteraard kun je zelf ook op zoek naar vervanging gaan.
 • Het inhalen van 'vergeten' bardiensten moet binnen 1 maand plaatsvinden.

Op de inschrijvingssite kun je niet meer zien welke evenementen tijdens je bardienst plaatsvinden. Hou dus zelf rekening met de drukte van de bardienst en raadpleeg hiervoor de jaarkalender.

Afkopen bardienst
Ben je vanaf 2017 of eerder lid? Dan kun je je bardiensten afkopen.

Het tarief voor de afkoop van bardiensten: € 13 per uur. Maak het bedrag voor afkoop over op NL98 INGB 0005 0672 82 t.n.v. VVGA tennis. Vermeld voor wie je afkoopt, met het lidnummer en het aantal uren.   

Als je tijdens het seizoen (d.w.z. na 1 april 2019) besluit om je bardienst door (betaalde) invallers te laten doen, kost dit € 15,00 per uur.

De afkoop van je bardiensten moet ook betaald zijn vóór 28 maart!

Vervanging en niet op komen dagen
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn bardiensten. Barcommissie en bestuur zijn je erkentelijk als je zelf een vervanger regelt voor je bardienst. Als je – om wat voor reden ook – besluit om je bardiensten door iemand anders te laten doen, meld dit dan altijd aan bar@vvga.nl

Let wel: ALLEEN EEN ANDER LID VAN VVGA (16 jaar of ouder) MAG JE BARDIENST OVERNEMEN!    
 
Als je niet komt opdagen voor je bardienst, heb je een maand de gelegenheid de ‘vergeten’ bardienst in te halen. Daarna krijg je er een rekening voor. Het boetetarief bedraagt € 20,00 per uur.  

Inschrijven
Het inschrijven gebeurt via deze VVGA-website.

Log in met je bij ons bekende e-mailadres, of met je VVGA-lidnummer. Vraag eventueel een nieuw wachtwoord aan (klik naast het top-menu op het hoofdje, en vervolgens op 'opvragen?')

Controleer na het inloggen je e-mailadres bij je gegevens ('Persoonlijke gegevens'), je kunt daar voortaan ook mee inloggen en verder stuurt het systeem je reminders voor je ingeplande diensten. Op het gegevensscherm kun je ook je wachtwoord/inlogcode wijzigen.

 • Ga in het Tennis-menu naar Bardiensten, en vervolgens Inschrijven.
 • Je ziet nu, per maand, een overzicht van alle diensten. Ook zie je op welke data al ingeschreven is. Door op 'Open diensten' te klikken verklein je het overzicht. Door op 'Mijn diensten' te klikken zie je alleen de door jouw geselecteerde diensten van die maand.
 • Naast ‘Open diensten’ staat de link 'Inschrijven'. Klik hier op als je je voor die dienst wilt inschrijven. Er komt een klein scherm naar voren, waarin je je inschrijving kunt bevestigen.
 • Nogmaals: schrijf uiterlijk 28 maart 2019 in, anders wordt je pas geblokkeerd. Je bent dan niet speelgerechtigd en je kunt niet afhangen.
 • Aangezien de Belastingdienst de regels voor inhuur van leden heeft gewijzigd, vragen we iedereen zo min mogelijk af te kopen en zo nodig zelf vervanging te regelen.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar bar@vvga.nl