Inschrijven Bar- en Tuindiensten 2024

De inschrijving voor bar- en tuindiensten 2024 is weer open. Vul je diensten in vóór zaterdag 23 maart, dan gaan de banen open.

Als je geen bar- of tuindiensten hebt opgegeven, dan mag je nog niet spelen. Mail bar@vvga.nl als er iets niet duidelijk is of als je vragen hebt, die hieronder niet beantwoord worden.

Reglement

 • Ieder “gewoon” lid moet dit jaar 12 uren bar- of tuindienst gaan draaien.
 • Dagleden de helft, dus 6 uur.
 • Leden die in 2024 18 jaar oud worden, moeten ook diensten gaan doen.
 • Leden die in 2024 67 jaar worden hoeven geen diensten meer te doen. Mag wel.
 • Leden die als vrijwilliger actief zijn krijgen tot maximaal 50% vrijstelling.
 • Naast bardiensten zijn er ook tuindiensten. Op verschillende woensdagen en zaterdagen kun je inschrijven voor een tuindienst. Deze staat gelijk aan een bardienst van 3 uren. Het tuinieren is onder begeleiding.
 • Je kunt de diensten afkopen. Tarief is € 13,00 per uur.  (bijv. 12 x 13 = € 156,00 overmaken op NL 98 INGB 0005 0672 82 t.n.v. VVGA ). Gedeeltelijk afkopen mag ook. Het juiste bedrag moet vóór 23 maart a.s. binnen zijn. Vermeld hierbij je naam, aantal uren en lidnummer en de tekst "Dienstenafkoop".

Bijzonderheden: 

 • Je mag maximaal 2 bar- of tuindiensten per dag draaien.
 • Je krijgt een week voorafgaande aan je dienst een mail. Let op dat die niet in de spam verdwijnt! Noteer daarom uw data zorgvuldig. Bij eventueel niet opkomen volgt een boete. VVGA moet dan voor vervanging zorgen en dat zullen dan geen vrijwilligers zijn, vandaar.
 • Ben je onverhoopt verhinderd dan kun je een beroep doen op de zgn. barpoule. De mensen, vaak studenten, die in deze barpoule zijn opgenomen kunnen we dan inschakelen. Wij zullen hierbij alleen het contact leggen. Dit kost Euro 15,00 per uur en kan zonder boete geregeld worden tot 10 dagen vóór je bar of tuindienst!
 • Je kunt ook zelf voor vervanging zorgen! Let wel op dat de vervanger lid moet zijn van VVGA en minimaal 16 jaar oud. Stuur in dit geval ook altijd een berichtje naar bar@vvga.nl .
 • Het systeem biedt de mogelijkheid tot het aanvinken van een vakje “vrijgeven”. Doe dit toch vooral niet!!! Het heeft geen effect als zodanig en laat de shift onbemand.
 • In geval van verhindering ALTIJD bar@vvga.nl mailen en doe dat minimaal twee weken van te voren. Het geeft geen garantie tot succes maar we doen dan wel ons best voor je.
 • Let op voor welke dienst je je inschrijft. Ben je geen ster achter de bar dan zijn er diensten waar je jezelf en anderen geen plezier mee doet, zoals bijvoorbeeld op de finaledag clubkampioenschappen of tijdens het Open Toernooi. Dit staat bovenaan de pagina met bar- of tuindiensten voor die dag!

Inschrijven
Log in met je bij ons bekende emailadres of lidnummer. Vraag eventueel een nieuw wachtwoord aan (klik op het hoofdje in de bovenste menubalk en vervolgens op [opvragen]). Controleer na je inloggen je emailadres bij je “Persoonlijke gegevens”. De reminders voor je bar- of tuindiensten zullen dan naar dat mailadres worden verzonden.

Als je wilt inschrijven voor de bar- of tuindiensten log je in en ga je naar Tennis > Bar/Tuindiensten en dan naar Inschrijven. Je ziet per maand een overzicht van alle diensten. Ook zie je op welke dienst al is ingeschreven. Door op [open diensten] te klikken verklein je het overzicht. Klik op inschrijven als dat de dienst is die je wilt hebben.

Als je op [mijn diensten] klikt zie je alleen de diensten die door jou zijn ingevuld. Als ze correct zijn, vergeet deze dan niet in je eigen agenda te schrijven.

Ook in de ClubApp kun je je diensten zien en opgeven: kies bij Menu de Dienstenplanner en de groene rondjes zijn de nog open plekken.  

Vóór 23 maart moet je de bar- en/of tuindiensten hebben opgegeven.

Nogmaals :

Afkopen bar- en/of tuindiensten

 • Je kunt de bar- en/of tuindiensten afkopen. Gedeeltelijk mag ook. Het tarief is € 13,00 per uur. Maak het juiste bedrag vóór 23 maart over op NL 98 INGB 0005 0672 82  t.n.v. VVGA tennis. Vermeld je lidnummer, het aantal uren én voor wie je de diensten afkoopt én de tekst "Dienstenafkoop".
 • Als je tijdens het seizoen besluit alsnog je diensten door betaalde invallers te laten doen kost dat € 15,- per uur. Dit kun je regelen tot 10 dagen voor je dienst.
 • Bij niet opkomen voor een dienst geldt een boete van € 20,00 per uur. Het is altijd enorm belastend voor alle betrokkenen als een bardienstmedewerker niet komt opdagen. Een vervanger regelen is niet zomaar gedaan én kost de vereniging nu eenmaal veel geld. 

Vast bedankt!

De bar/tuindiensten commissie