Nico Schutte

Nicolaas Carstiaan Schutte werd op 2 november 1894 te Amsterdam geboren. In 1915 was hij klerk op de gemeente secretarie bij de afdeling Belastingen. In 1920 boekhouder bij de Dienst der Levensmiddelen. 

Hij werd VVGA lid op 1 juni 1916.

1918 - 1920 2e Secretaris

1922 - 1926 Vice voorzitter

1931 - 1932 2e penningmeester

1931 - 1932 Commissaris

1932 - 1940 Secretaris

1938 - 1943 Penningmeester

Na de oorlog zat hij ook in de opbouwcommissie van VVGA.

Hij werd tot erelid benoemd in juni 1945.

Hij is overleden 21 december 1970


 

Ereleden Overzicht