Joop Martens

Joop Martens werd in 1973 erelid. Hij kreeg daarbij wat werd genoemd "een prachtig cadeau, (.....) een tafelaansteker" ! 

Hij was lid van de afdeling bridge. 

De afdeling bridge had toen als speelhonk de kantine van Publieke Werken aan de Wibautstraat. Joop Martens en Henk Hagen organiseerden daar de VVGA-bridgedrives.

Frank Verhagen ( vader van Karin en Marloes) ging daar in 1965 bridgen. Paul van Deudekom later ook. 

In 1998 fuseerde het toenmalige VVGA-bridge met USS en ging onder de naam Pegasus verder.   Later is het huidige VVGA-Bridge ontstaan, alhoewel er al eerder ( in de tachtiger jaren) enthousiast door de tennissers gebridged werd in het zonnige, beschutte hoekje bij de vuurdoorn.

Ereleden Overzicht