Henk Schulte

Henk Schulte werd in 1984 erelid.

Henricus Johannes Josephus Schulte geboren januari 1940, werd in 1963 lid van VVGA Bridge. Vanaf 1970 begon Henk als secretaris van het hoofdbestuur zich ook bestuurlijk met VVGA bezig te houden. Naast zijn redactionele taken is Henk zijn grootste verdienste zonder twijfel zijn lange voorzitterschap geweest. Vanaf 1971 tot aan zijn dood (januari 1993) heeft Henk de vereniging in goede banen weten te leiden.

1970 - 1971 Secretaris

1971 - 1993 Voorzitter

1973 - 1974 Redacteur

1976 - 1982 Redacteur

Lees in onderstaande ingezonden brief hoe de zoon van Henk Schulte, die ook Henk Schulte heet, tegen hem aankeek.

  

Ereleden Overzicht