Coenraad Mulder

Coenraad Mulder werd erelid in 1922.

1918 – 1922    Vice Voorzitter

Er zijn 2 Coenraad Mulder's die in gemeentedienst waren en die de leeftijd hebben om de VVGA vice-voorzitter te zijn geweest.

De een is geboren op 26-5-1879 in Utrecht, hij was Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht. Hij kreeg eervol ontslag op 31-12-1940. Hij overleed op 25-7-1943 in Amsterdam.

De ander is geboren op 2-1-1886 in Amsterdam, hij was Schrijver (klerk, adj.-commies, adj. bureauchef) bij het Bevolkingsregister. Hij kreeg eervol ontslag op 31-12-1951. Hij heeft in de Watergraafsmeer en in de Rivierenbuurt gewoond. Hij overleed op 14-8-1974 in Amsterdam. 

Waarom zou het de eerste kunnen zijn?

Het initiatief tot oprichting van de vereniging VVGA kwam vanuit twee ambtelijke stromingen/groeperingen: het secretariaat (financiële mensen) en de ambtenaren van Publieke Werken (tram/gas/water/etc.). De secretarissen van de gemeente kregen ruzie met de Publieke Werken (PW) ambtenaren. Dit conflict leidde ertoe dat de twee oprichters (Maste en Van Cappellen) van VVGA al snel moesten vertrekken. De nieuwe voorzitter Burger kwam van Publieke Werken. Een inspecteur Bouw en Woningtoezicht lijkt ook (of is) PW. 

Waarom zou het de laatste kunnen zijn? 

Het voltallige bestuur (met voorzitter Burger van PW) waar Coenraad Mulder in zat, is in 1921 om onverklaarbare redenen opgestapt (volgens de annalen). Aangezien de tweede Coenraad ook een secretariaatsfunctie heeft, past dit in het beeld van 2 botsende stromingen in het bestuur. Verder is de functie van Inspecteur (van Coenraad 1) hoger dan een Opzichter (functie van vz. Burger): in die tijd vast een reden om geen vice-voorzitter te worden onder een voorzitter van lagere rang.

Maar dit is allemaal gegis!  

 

 

Ereleden Overzicht