Ted Gijselhart

Ted Gijselhart werd, samen met 10 vrienden, rond het jaar 1980 lid van VVGA Voetbal. Ted was geen begenadigd technicus, wel een harde werker. Iets wat hij meenam in zijn vele werkzaamheden die hij voor VVGA uitgevoerd heeft. Ted heeft, samen met Alfred Runs, jarenlang VVGA Voetbal draaiende gehouden. Gedurende 25 jaar was Ted de secretaris, wedstrijdsecretaris en maakte hij om de week de Nieuwsbrief (oplage 125).

Ted had in het oude clubhuis zijn vaste stekkie, in de hoek aan de bar. Samen met zijn maten Huub Boers en Sjef Dirckx stonden de heren bekend als de vader, de zoon en de heilige geest van VVGA. Met Hans Zegerius, Hubert Beerepoot en Jan Hendriksen vormde hij de eerste barcommissie, die alles rond de bar regelde toen VVGA deze in eigen beheer nam.

In 2001 werd Ted voor al zijn inzet beloond met het erelidmaatschap.

Ereleden Overzicht