Hubert Beerepoot

Hubert werd erelid in 2001.

Hubert Beerepoot, geboren in de Pythagorasstraat - Amsterdam Oost in 1963. Komt uit één van de vele VVGA tennisfamilies. Vader Hans, moeder Corrie, de zonen Hubert en Chris en de dochters Mirjam en Judith. Allen lid van VVGA, Hubert sinds 1974.
Iedereen kent Hubert en Hubert kent iedereen. Vanaf 2004 onderwijst hij het tennis. Met veel passie en veel geduld worden amateurs professioneel.

Hubert is een mensen mens, een sociaal persoon pur sang. Het duurde dan ook niet lang totdat Hubert zich verdienstelijk voor onze vereniging ging maken. Penningmeester (zowel hoofdbestuur als tennisbestuur), afgevaardigde in de verenigingsraad, lid van de evenementen commissie, de technische commissie en van de eerste barcommissie.

In 1996 verliet Ajax de Meer. Hubert, Ted Gijselhart, Hans Zegerius & Jan Hendriksen hielden VVGA draaiende en zorgden dat de bar voor het eerst volledig door leden gerund werd. Elke dag bardiensten met leden inplannen, zelf staan, elke avond de kas opmaken, opruimen en afsluiten. Samen vormden zij het hoofdbestuur van 1996 tot aan 2001 (Hubert, Hans & Ted). Nooit te beroerd om zijn steentje bij te dragen. VVGA’er in hart en nieren !

Terecht kreeg Hubert het erelidmaatschap in 2001 uitgereikt.

Ereleden Overzicht