Jan Hendriksen

Jan zijn entree bij VVGA vond plaats in 1985 toen hij via zijn werk, het horecabedrijf van de Universiteit (SMAA), bij VVGA kwam. Jan ging in het Veteranen team voetballen maar bleef daarnaast zijn club in Ederveen, Advendo, ook trouw.

Jan’s betrokkenheid bij de kantine dateert vanaf 1995. Ajax ging De Meer verlaten en VVGA nam afscheid van de pachters in de kantine. Jan maakte vanaf die tijd deel uit van de barcommissie, naast Hans Zegerius, Ted Gijselhart en Hubert Beerepoot, die zich inzette om de kantine in eigen beheer draaiende te houden. De bardiensten worden ingevuld door de vrijwilligers, de barcommissie stuurt in de achtergrond het proces aan en bewaakt deze. Ook het dagelijks sluiten van bar en park gebeurt door deze harde werkers. Na een paar jaar houden Hans, Hubert en Ted er mee op en neemt Jan het gehele management van de bar op zich. Samen met zijn vrouw Anja regelen ze de inkoop, de aansturing van de vrijwilligers en alle werkzaamheden er omheen.

In 2002 wordt Jan benoemd tot erelid van onze vereniging.

Ereleden Overzicht