Contributie Bridge 2023

Lidmaatschap   

VVGA Bridge kent een 2 lidmaatschapsvormen:

  • Single leden: zijn lid als bridger bij VVGA
  • Combi leden: zijn behalve lid als bridger bij VVGA ook lid bij VVGA als tennisser of voetballer-veld 
  • Eenmalig Inschrijfgeld: € 7,00 
Contributie   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. De tarieven voor 2023 zijn:

  • Single lid: € 46,00 per jaar
  • Combi lid: € 23,00 per jaar (50% korting)
  • Deelname aan NBB competitie: toeslag van € 31,00 per jaar
  • Later in jaar lid worden is naar rato

We innen contributies per automatische incasso, en we sturen vooraf facturen. Zelf overmaken kan op rekeningnummer NL84RABO0139224777 ten name van V.V.G.A. onder vermelding van relatienummer-factuurnummer (het streepje tussen beide nummers is belangrijk) 

Gasten Niet leden zijn ook altijd welkom op een clubdrive op de dinsdagavond of donderdagavond. Bij interesse in een lidmaatschap is het mogelijk twee keer gratis te komen kijken of VVGA wat voor je is. Anders betaal je € 2,50 per avond.
Contributie Overzicht