Vertrouwenscommissie

Wat betekent grensoverschrijdend gedrag en wat doen we er samen aan om dit te voorkomen?

In toenemende mate is er in onze vereniging aandacht voor ongewenst gedrag.

Wij, Pepita David, Mariët van den Berg en Jos Heijnen, zijn per 1 januari 2022 aangesteld in de functie van vertrouwenspersoon en gezamenlijk vormen wij de vertrouwenscommissie VVGA.

Alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen kunnen contact opnemen met een van de drie vertrouwenspersonen als je ergens mee zit en/of vragen hebt over een ongewenste situatie bij VVGA. 


Workshop
Op 24 april heeft de vertrouwenscommissie in samenwerking met trainer Henk Bruning een 1e workshop georganiseerd, als een pilot om het thema ‘ongewenst gedrag’ bespreekbaar te maken. Een aantal uitgenodigde leden nam hieraan deel. Elkaar aanspreken op gedrag bleek nog niet zo simpel. Doel van de training was onder meer te komen tot gemeenschappelijke kernwaarden en gedragsregels. Namens het bestuur was secretaris Ronald Koster aanwezig. Het bestuur geeft ons alle ruimte om in samenspraak met hen serieus met het onderwerp aan de slag te gaan. Inmiddels is er ook vraag van de leden voor een vervolg van de workshops, met een ‘open’ deelname. Op de website is de vindbaarheid van de commissie aangepast en staan wij vermeld onder het kopje “Over ons”.  

Wat gebeurt er nog meer?
De Open Toernooicommissie heeft in haar nieuwsbrief deze zomer aandacht gevraagd voor dit thema. Met de JC hebben we een avond gespard en besproken wat zij kunnen doen om alle jeugdbegeleiders bewuster te maken wat wel en niet gewenst is in de omgangsvormen. De JC gaat hier verder in deze Nieuwsbrief op in. Een van de acties is een poster op te stellen met informatie voor begeleiders en ook voor de jeugd hoe met elkaar om te gaan en waar en bij wie je terecht kunt als je wat wilt bespreken. Voor de Jeugd heeft het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) een aparte chat ontwikkeld. 

Met de JC en OTC is afgesproken dat als zich kwesties voordoen die grensoverschrijdend zijn, dat ze dan eerst met een van ons contact opnemen, voordat ze zelf handelen. Zeker zolang ze nog geen workshop van CVSN hebben gevolgd.

Voor beide commissies, alle jeugdbegeleiders en ook alle overige sportbegeleiders en de trainers is een workshop van het Centrum Veilige Sport aan te raden, met als belangrijkste doel ‘je inzicht te vergroten en je bewuster te worden van je gedrag’.

Vertrouwenspersoon Overzicht