Voetbal: einde seizoen ...

Het loopt zo'n beetje naar het einde van het voetbalseizoen. En hopelijk speel je volgend seizoen weer bij VVGA ! Toch ter herinnering wat informatie over opzeggen en overschrijven.

 

Een speler die de club wil verlaten, dient vóór 15 juni overschrijving bij het ledensecretariaat aan te vragen (ledenadministratie@VVGA.nl). Overschrijving wordt alleen verleend, als de speler aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.

Als men niet per email heeft opgezegd vóór 1 juli (ook weer bij ledenadministratie@vvga.nl) is men automatisch lid voor het volgende seizoen en is men verplicht de contributie te voldoen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

In augustus worden de contributiefacturen voor het seizoen 2024/2025 verstuurd.  

Nieuws Overzicht