Vertrouwenspersoon

"Sporten moet je kunnen beoefenen en beleven binnen een plezierige en sociaal veilige omgeving".

Het Bestuur van VVGA neemt bovenstaande zeer serieus en neemt actief stelling tegen:

  • Discriminatie op basis van afkomst, huidskleur, religie of geslacht. Ook seksuele intimidatie valt hier onder. 
  • Agressie en geweld, binnen of buiten de lijnen, door spelers, begeleiders, ouders en/of bezoekers. 
  • Pesten

Binnen onze vereniging streven wij naar een transparante en open cultuur waar wij elkaar aan kunnen spreken op ervaringen van ongewenst gedrag. Als dat niet het geval is dan kan met het aanstellen van vertrouwenspersonen het vertrouwelijk melden en bespreken van grensoverschrijdend gedrag laagdrempelig gemaakt worden.

Met de invulling van de vertrouwenspersonen zetten wij een belangrijke stap om dit duurzaam binnen onze vereniging te borgen.

Het is vanaf 1 januari 2022 voor alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen mogelijk om contact op te nemen met een van de drie de vertrouwenspersonen als je ergens mee zit en/of vragen hebt over een ongewenste situatie bij VVGA. De vertrouwenspersoon helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de vertrouwenscommissie VVGA uit de volgende 3 vertrouwenspersonen:

  • Pepita David
  • Mariët van den Berg
  • Jos Heijnen

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld door het bestuur VVGA en in opdracht van het bestuur gaat de commissie in 2022 aan de slag om het beleid en de daarbij behorende gedragscodes en protocollen over preventie, bestrijden en het melden van ongewenst/overschrijdend gedrag invulling te geven.

Samen met de sleutelfiguren, tennis/voetbaltrainers, voorzitters commissies, clubmanager en het bestuur zal de vertrouwenscommissie in de wintermaanden van 2022 daar de tijd voor nemen.

Bij de KNLTB, NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland is al veel kennis, materiaal en ervaring waar we zeker gebruik van maken. Het bestuur en de vertrouwenscommissie zullen in het eerste half jaar regelmatig met elkaar aan tafel om de verschillende aspecten die nodig zijn voor een goede opzet te bespreken.

Alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen kunnen contact op te nemen met een van de drie vertrouwenspersonen als je ergens mee zit en/of vragen hebt over een ongewenste situatie bij VVGA. De vertrouwenspersoon helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Het protocol/reglement vertrouwenspersoon kun je HIER vinden. In dit protocol/reglement staat de werkwijze van de vertrouwenspersoon.

 

Meer over de vertrouwenspersonen:

Vertrouwenscommissie

 VVGA Vertrouwenscommissie (van links naar rechts): Jos Heijnen, Pepita David en Mariët van den Berg

 

Pepita David

Psychotherapeut en extern vertrouwenspersoon

Mobiel: 06-34348288

Mail: Pepita David

 

Jos Heijnen

Verpleegkundige seksuele gezondheid GGD-Utrecht

Mobiel: 06-40556197

Mail: Jos Heijnen

 

Mariët van den Berg

Human Resource professional en extern vertrouwenspersoon

Mobiel: 06-10902962

Mail: Mariet van den Berg

 

Vertrouwenspersoon Overzicht