Jaap Rog

Jaap Rog werd in het jaar 1922 lid van VVGA. In de jaren 1924 t/m 1925 werd hij penningmeester in het bestuur. Van 1929 t/m 1939 was hij Vice Voorzitter naast de befaamde Voorzitter Th. J. Drijfhout, in de jaren dat VVGA enorm groeide. In die periode kwamen er maar liefst zeven afdelingen bij : biljarten, bridge, korfbal, roeien, schermen, turnen & zwemmen. In de jaren 1927 t/m 1933 was hij ook nog tweede secretaris en was commissaris in het jaar 1934.

Van 1933 tot 1935 was Jaap Rog de redacteur van het clubnieuws. Jaap was al vanaf 1926 als columnist de hofleverancier van de columns en dit heeft hij gedaan tot 1939. Onder zijn pseudoniem Ko Lijn, schreef hij wekelijks zijn proza over het wel en wee van den vereniging der ambtenaren. Het pseudoniem Ko Lijn verwees naar zijn tijd als penningmeester van het bestuur, waar hij berucht stond om zijn zuinigheid.

Tweemaal werd Jaap Rog van stal gehaald om geld in te zamelen. De eerste keer was dat na de verschrikkelijk storm van 16 november 1928, waarbij het gehele tennispark inclusief clubhuis was weggeblazen. Jaap (bedelaar par excellence) Rog haalde in no time f 1.244,08 voor de vereniging op.
In de eerste jaren na de oorlog herhaalde hij zijn bedelkunsten voor de opbouwcommissie. Ditmaal leverde dat de lieve som van f 2.945,75 voor de clubkas op. In 1937 leverde al zijn inzet hem het verdiende Erelidmaatschap van VVGA op.

 

Ereleden Overzicht