Joop Lesterhuis

Joop Lesterhuis werd in 1931 lid van VVGA.

Hij voetbalde bij VVGA en speelde in het eerste elftal op de middenpositie. Van 1936 tot 1939 werd zijn team drie maal 2de in de hoogste afdeling van de AKVB ( Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond). Naast voetbal, werd er door hem getennist en speelde hij honkbal. Ook was hij een goed bridger. 

Hij zat in de redactie van het VVGA-Nieuws van 1947 tot 1954. In 1939-1940  en van 1947 tot 1955 was hij penningmeester. Hij was de 'L' in de afkorting KLM, zoals het toenmalige redactietrio werd genoemd. De andere letters stonden voor Kos en Melchers. 

Hij was de stuwende kracht achter de verandering van de exploitatie van het clubblad. 

In 1955 werd hij commissaris bij VVGA.

Op 3 november 1958 werd hij benoemd tot erelid.  Ereleden Overzicht