Pleun Nicolaas

Pleun Johannes Sint (P.J.S.) Nicolaas kreeg in 1933 samen met zijn (toenmalige) vrouw Dien het erelidmaatschap van VVGA. 

 

 

 

Hij speelde van 1925 tot 1930 in het tweede voetbalelftal van VVGA. Hij was keeper van het eerste elftal.

Hij heeft samen met zijn vrouw van 1926 tot 1928 veel werk verzet voor het clubblad VVGA-Nieuws. In huize Nicolaas boven het IJ, tikte hij de inhoud, zijn vrouw Dien draaide en Piet Besanger maakte het blad verzendklaar.   

Van 1928 t/m 1931 was hij Commissaris, en daarna van 1931 t/m 1933 is hij 2de voorzitter geweest onder voorzitter Th. J. Drijfhout. Op de volgende foto uit 1925 (volgens het bijschrift) staat hij er ook op als bestuurslid. Gezien de samenstelling van de VVGA-besturen zou de foto eerder uit 1928, 1929 of 1930 moeten zijn....

Hij was ook voorzitter van de zwemafdeling. En hij organiseerde vele feesten. 

8 maart 1933 werd er door VVGA afscheid van de 'Nicolazen' genomen en werd hun veel geluk en voorspoed in hun nieuwe omgeving toegewenst. Pleun en Dien zijn daarna gescheiden en Pleun is weer getrouwd. (Dien ook!)  

Hij is - volgens de VVGA annalen - overleden bij het bombardement op Arnhem, maar ergens anders staat dat hij door een granaatscherf bij gevechten in zijn woonplaats Velp is overleden. In het Gelders archief staat dat hij op 1 mei 1945 in Velp overleden is. 

Het bombardement op Arnhem vond plaats op 22 februari 1944. Het betrof een vergissingsbombardement door United States Army Air Forces, de eigenlijke doelwitten waren Kleef en Goch in Duitsland. Er vielen 60 doden. 

Ereleden Overzicht