Karel Boomkamp

Karel werd op de ALV van oktober 1939 bij acclamatie benoemd tot erelid. 

Hij is op 22-07-1896 geboren. Hij is VVGA lid geworden in 1916, was van 1918 t/m 1920 Tweede secretaris, van 1922 t/m 1926 Vice Voorzitter, in 1931 en 1932 Commissaris & tweede penningmeester en van 1932 t/m 1940 Secretaris.

Op 1 november 1939 was hij 25 jaar in gemeentedienst: van die 25 jaar was hij 23 jaar lid van VVGA en 13 jaar bestuurslid.  

In het VVGA-Nieuws staat het volgende opgetekend over hem:

'Als ambtenaar en als bestuurslid kennen wij Boomkamp als een harden werker. Werkzaam aan het Bureau voor den Luchtbeschermingsdienst heeft hij sinds de mobilisatie helaas weinig tijd gehad om zijn functie als secretaris voor de volle honderd procent waar te nemen. Gelukkig zijn er teekenen, die erop wijzen, dat de overstelpende drukte, verbonden aan zijn ambtelijke functie, eenigszins aan het afnemen is. 

Karel, nogmaals "proficiat" en nog vele jaren in het belang van de gemeenschap.'

 

Op 10 juli 1945 is het volgende bericht over Karel Boomkamp te vinden bij de Staatspolitie te Amsterdam: 

 

 Niets menselijks is ons VVGA-ers vreemd.....

Ereleden Overzicht