Alfred Runs

In het Surinaams luidt een oud spreekwoord : “Te yu abi pasensi, yu sa si mira bere”. “Als je geduldig bent, zal je de ingewanden van de mier zien” 

Er zijn twee zaken binnen een voetbalvereniging die om personen met een eindeloos geduld vragen. Het innen van contributie bij voetballers en het daarna fluiten van de wedstrijden van diezelfde voetballers. Alfred heeft beide zaken gedurende de afgelopen jaren op een voortreffelijke wijze en met een hele grote inzet en liefde gedaan. 

In 2002 heeft hij voor al zijn werkzaamheden terecht het erelidmaatschap ontvangen.

1977 lid geworden bij VVGA

1987 - 2012 penningmeester voetbal

1995 - heden Wedstrijdsecretaris voetbal

1998 - heden Scheidsrechter

Hieronder het verhaal van Alfred.

In 1977 lid geworden. Het ging toen niet goed met VVGA-Voetbal. Het innen van de  contributie verliep slecht. De toenmalige penningmeester Roel Hattuma deed zijn uiterste best alsnog een deel van de achterstallige contributie te innen. Het verhaal is bekend dat hij  voetballers onder de douche  aansprak om de contributie te betalen. Helaas overleed hij zeer plotseling in 1985. Na het overlijden van Roel, werd Piet de Zeeuw penningmeester. Door omstandigheden moest hij zich terugtrekken in 1987 als penningmeester VVGA. Mij werd toen gevraagd het penningmeesterschap op mij te nemen.

Vanaf 1987 tot en met 2012 heb ik mij met volle overgave gewijd aan de inning van de contributie en het financieel gezond maken van de Voetbalafdeling. In april 2014 werd ik voor mijn verdienste als penningmeester op voordracht van Daniel Engelberts benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 1995 trok Ted Gijselhart zich terug als wedstrijdsecretaris Voetbal en werd mij gevraagd zijn taak over te nemen. Deze taak vervul ik in combinatie met de taak van wedstrijdcoördinator tot heden met heel veel plezier.

Als voetballiefhebber erger je je weleens aan de scheidsrechter. Met name de clubscheidsrechters die de voetbalspelregels amper kennen. Ik dacht ik het beter kon en floot bij afwezigheid van een scheidsrechter, een paar wedstrijden, wat mij toch tegen viel. Om toch een betrouwbare clubscheidsrechter te zijn, besloot ik 1998 de Basis Opleiding Scheidsrechter van de KNVB te volgen. Sindsdien fluit ik met plezier de thuiswedstrijden VVGA. 

VVGA is een prachtige vereniging met enthousiaste leden. Aan deze vereniging wil ik tot aan mijn dood verbonden blijven.    

Ereleden Overzicht