Corrie Beerepoot-Boon

De familie Beerepoot woonde in de Pythagorasstraat, in de Watergraafsmeer. 

Begin jaren 70 werden Corrie en haar man Hans (in 2007 overleden) lid van onze vereniging. De kinderen -  Mirjam, Judith, Hubert en Chris - gingen als vanzelfsprekend ook tennissen. Corrie werd penningmeester, in het bestuur met Petra Waterloo en voorzitter Piet Meuwsen en later Sjef Dirckx. Die financiële administratie werd toen nog gedaan met grote kasboeken en voor elk lid was er een kaart, waarop bijgehouden werd of iemand de contributie had betaald. Op de nauwgezette boekhouding van Corrie was nooit iets aan te merken. Begin jaren 90 kwam de computer in beeld. Voor Corrie het moment om het penningmeesterschap over te dragen; ze had het 18 jaar gedaan.

Vervolgens ging ze zich inzetten voor het Open Toernooi. In de begintijd van het Open Toernooi had VVGA overdag een goed bezet toernooi voor de veteranen, die van heinde en verre en vooral voor de gezelligheid naar VVGA kwamen. Samen met Wil Damen, Rina Brands en later Truus Pickkers organiseerde Corrie deze veteranenedities. 

In 1992 werd zij tot erelid benoemd.

De laatste jaren zagen we Corrie vooral als trouwe supporter langs de baan, als haar kleinkinderen Jim, Eric of Lisa (Steenkist) een wedstrijd moesten spelen. Ze genoot daar enorm van. 

Na een kort ziekbed is Corrie (90) op 14 januari 2022 overleden. 

Ereleden Overzicht