Roel Hattuma

Roel Hattuma is erelid sinds 1983. Jaap van Loenen vertelt zijn verhaal...

Roel Hattuma, een erelid om bij stil te staan.

Wat was er zo bijzonder aan Roel Hattuma ? Roel was het gewoon ! Een man waarvan we nu zouden zeggen, hij was van de oude stempel. Hij was geen ambtenaar maar, als boekhouder bij de ABN AMRO bank aan de Vijzelstraat,  kon hij er zo voor doorgaan.  Correct en rustig, een waardige VVGA er. Roel was geen begenadigd voetballer maar wel een begenadigd liefhebber van het spelletje. Roel leverde als penningmeester van de afdeling voetbal in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, zijn bijdragen. Ook hierin was hij uniek. Zijn inzet ging zover dat hij, in zijn regenjas met zijn aktetas onder zijn arm, spelers met een contributie-achterstand onder de douche aansprak dat ze nog niet betaald hadden. Roel was ook een man van principes. Zo beheerde hij een apart potje van ca. fl 100,00. Dit was voor de directe uitgave waar hij, als integere penningmeester, naar zijn mening geen verantwoording voor hoefde af te leggen. Nu is zo iets totaal ondenkbaar maar in die periode een volstrekt normale gang van zaken.. Roel weigerde verantwoording over het “potje van Roel” te verstrekken maar heeft daardoor menige ledenvergadering langer laten duren, waar de uitbaters van de kantine geen probleem mee hadden.

Roel is nagenoeg in het harnas gestorven. Tijdens een bestuursvergadering in het clubhuis werd over sponsoring gesproken. Roel was daar absoluut geen voorstander van. Tijdens dit onderwerp was Roel ongekend stil. Hij trachtte enkele keren zijn elleboog op tafel te plaatsen, dit lukte niet. Hij klaagde over hoofdpijn en ging wankelend vervroegd naar huis. Dit heeft hij gehaald maar raakte aldaar al snel in een coma. De volgende dag overleed Roel. Hij liet niet alleen privé maar ook bij ons een grote leegte achter. Op de eerstvolgende ledenvergadering werd unaniem besloten om het Pinkstertoernooi om te dopen tot het Roel Hattuma toernooi. 

Roel Hattuma, een erelid om bij stil te staan.

Ereleden Overzicht