Age Devèrs

Op het zilveren feest van VVGA in 1938 sprak de heer A. A. Devèrs (*), voorzitter AKVB. Hij liet zich zeer verdienstelijk uit over de opvattingen en organisatie van de VVGA. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een fraaie electrische klok, welke wel een plaatsje zal worden ingeruimd in ons voetbalhuisje. Zo stond dat ongeveer in het verslag van het 25-jarig jubileum van VVGA.  

De heer Devèrs kreeg in 1948 bij zijn eigen 30-jarig jubileum als voorzitter van eerst de AKVB, de Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond, later van de afdeling Amsterdam van de KNVB, het erelidmaatschap van VVGA aangeboden. Hij waardeerde dit zeer.

VVGA speelde in de AKVB, tot het moment dat die in 1940 werd opgeheven en opging in de KNVB. De AKVB was een voetbalbond die tot doelstelling had: "De beoefening van het voetbalspel door kantoorbedienden en daarmede gelijkgestelde personen (ter beoordeeling van het bestuur), werkzaam te Amsterdam en omliggende gemeenten, te bevorderen en zijn toestanden te bevorderen."

Ook interessant is dat niet alle mensen in dienst van de gemeente "kantoorbedienden" of ambtenaren werden genoemd; er waren ook zogenaamde "werklieden" of handarbeiders. Die waren geen lid van VVGA en speelden ook niet in de AKVB.  

* Het zal vast Age Alexander Devèrs betreffen. Deze Age is geboren op 22-9-1877 in Haarlem en woonde in Amsterdam. Hij overleed in 1951 in Laren. 

 

Ereleden Overzicht